اطلاعیه بیمه مرکزی در مورد پرداخت خسارت در ساعات محدودیت عبور خودروها

پرداخت خسارت در بیمه شخص ثالث به ساعت خاصی از شبانه روز محدود نیست پرداخت خسارت در دوره اعتبار بیمه شخص ثالث (اعم از خسارت های مالی و بدنی)، بیمه…

بیمه عمر و پس انداز

بیمه مسئولیت

بیمه آتش سوزی

بیمه تکمیلی درمان

بیمه شخص ثالث

بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده شخص ثالث: شخص ثالث کلیه اشخاصی هستند که به سبب حوادث وسایل نقلیه موتوری دچار زیان بدنی ومالی می شوند، اعم از داخل…

بیمه بدنه

معرفی بیمه نامه بدنه در بیمه نامه بدنه ، وسایل نقلیه بیمه شده در مقابل خطرات اصلی سرقت ، صاعقه ، آتش سوزی ، انفجار وتصادف تحت پوشش قرار گرفته…

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟