سایت نمایندگی 2159 عصاره بیمه آسیا
  • انواع بیمه های عمر و پس انداز ، حوادث شخصی ، درمان گروهی و... - نمایندگی 2159 بیمه آسیا

  • بیمه های آتش سوزی مراکز صنعتی ، غیر صنعتی ، منازل مسکونی ، مرهونات بانکی و ... - نمایندگی 2159 بیمه آسیا

  • بیمه نامه های باربری ، بیمه مسئولیت شرکت های حمل و نقل داخلی

  • بیمه نامه های خودرو ، شخص ثالث ، بدنه ، سرنشین و... - نمایندگی 2159 بیمه آسیا

بیمه عمر زمانی

باتوجه به خطرات روزمره که انسان را تهدید می‌کند جهت برقراری آرامش خیال و جبران خسارت مالی با بیمه عمر و حوادث می توانیم زیانهای اقتصادی ناشی از فقدان سرپرست خانواده را تأمین نماییم. در این رابطه با معرفی بیمه نامه های عمر و حوادث شما را با مزایای هر چه بیشتر این پوشش آشنا می نمائیم.

بیمه های عمر زمانی انفرادی: در بیمه عمر زمانی که حیات شخص بیمه شده در طول مدت معین بیمه می‎شود تعهد بیمه گر عبارتست از پرداخت سرمایه بیمه به ذینفع بیمه نامه در صورت فوت به هر علت بیمه شده در طول مدت بیمه.