سایت نمایندگی 2159 عصاره بیمه آسیا
  • انواع بیمه های عمر و پس انداز ، حوادث شخصی ، درمان گروهی و... - نمایندگی 2159 بیمه آسیا

  • بیمه های آتش سوزی مراکز صنعتی ، غیر صنعتی ، منازل مسکونی ، مرهونات بانکی و ... - نمایندگی 2159 بیمه آسیا

  • بیمه نامه های باربری ، بیمه مسئولیت شرکت های حمل و نقل داخلی

  • بیمه نامه های خودرو ، شخص ثالث ، بدنه ، سرنشین و... - نمایندگی 2159 بیمه آسیا

پیش ثبت نام آنلاین

هموطنان گرامی می توانند از طریق فرم زیر نسبت به پیش ثبت نام اقدام نمایند.

پس از ارسال موارد خواسته شده ، همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت.

 

نام:
نام خانوادگی:
شماره شناسنامه:
نام پدر:
شماره تماس:
نوع خدمات درخواستی: