سایت نمایندگی 2159 عصاره بیمه آسیا
  • انواع بیمه های عمر و پس انداز ، حوادث شخصی ، درمان گروهی و... - نمایندگی 2159 بیمه آسیا

  • بیمه های آتش سوزی مراکز صنعتی ، غیر صنعتی ، منازل مسکونی ، مرهونات بانکی و ... - نمایندگی 2159 بیمه آسیا

  • بیمه نامه های باربری ، بیمه مسئولیت شرکت های حمل و نقل داخلی

  • بیمه نامه های خودرو ، شخص ثالث ، بدنه ، سرنشین و... - نمایندگی 2159 بیمه آسیا

اخبار

برچسب های نوشته 'آتش سوزی'

تدوین آیین نامه اکچوئر رسمی صنعت بیمه

حبیب میرزایی معاون طرح و برنامه بیمه مرکزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج از بازنگری آیین نامه های صنعت بیمه خبر داد و ضمن اشاره به نهایی شدن آیین نامه بیمه مسئولیت مدنی پزشکان و بیمه بدنه اتومبیل به اعلام تدوین آیین نامه ای جدید در صنعت بیمه پرداخت.
وی ضمن بیان اینکه، با اصلاح آیین نامه های موجود و تدوین آیین نامه های جدید تحول جدی در صنعت بیمه رخ خواهد داد، افزود: آیین نامه اکچوئر رسمی صنعت بیمه به عنوان اولین آیین نامه جدید در دستور کار کمیسیون تخصصی قرار گرفته و به زودی این آیین نامه نیز مراحل نهایی خود را طی می کند.
معاون طرح و برنامه بیمه مرکزی در ادامه گفت: ساختار آیین نامه بیمه نامه آتش سوزی نیز به صورت کلی متحول شده و آیین نامه جدیدی تحت عنوان بیمه اموال طراحی گردیده که در این میان برای مصرف کننده نیز استاندارد است.
وی به تقویت جایگاه نظارتی بیمه مرکزی نیز اشاره کرد و گفت: حضور میدانی بیمه مرکزی در عرصه نظارت شدید شده است.
میرزایی از راه اندازی شورای هماهنگی استانها به منظور تقویت جایگاه نظارتی بیمه مرکزی خبر داد و گفت: یکی از روسای شعب شرکتهای بیمه ای که توان رهبری داشته باشد، در هر استان به عنوان رئیس شورا تعیین و پیگیری سیاستهای بیمه مرکزی به این شخص واگذار می شود؛ با این اقدام خلایی که در استانها برای تماس با بیمه مرکزی وجود داشت، تا حدود زیادی برطرف شده است.

ارسال شده در: اخبار بیمه

Leave a Comment (۰) →