سایت نمایندگی 2159 عصاره بیمه آسیا
  • انواع بیمه های عمر و پس انداز ، حوادث شخصی ، درمان گروهی و... - نمایندگی 2159 بیمه آسیا

  • بیمه های آتش سوزی مراکز صنعتی ، غیر صنعتی ، منازل مسکونی ، مرهونات بانکی و ... - نمایندگی 2159 بیمه آسیا

  • بیمه نامه های باربری ، بیمه مسئولیت شرکت های حمل و نقل داخلی

  • بیمه نامه های خودرو ، شخص ثالث ، بدنه ، سرنشین و... - نمایندگی 2159 بیمه آسیا

اخبار

برچسب های نوشته 'اخبار بیمه'

نرخ انواع بیمه بدنه و تخفیف بیمه ویژه بیمه آسیا

خودروهای سواری

حق بیمه به ریال

سواری کمتر از چهار سیلندر

۴٫۱۵۱٫۲۵۰

چهار سیلندر( پیکان، پراید و سپند)

۴٫۹۰۰٫۷۸۱

سایر چهار سیلندرها

۵٫۷۶۵٫۶۲۵

شش سیلندر و بالاتر

۶٫۴۵۷٫۵۰۰

نرخ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس، تاکسی، کرایه و مسافرکش شخصی درون شهری، ۲۰ درصد و سواری کرایه و مسافرکش شخصی برون شهری، ۳۵ درصد و بیشتر از حق بیمه وسایل نقلیه سواری مشابه است.

خودروهای سواری

حق بیمه به ریال

خودرو عمومی با ظرفیت ۷ نفر با راننده

۱۱٫۸۷۷٫۱۸۸

خودرو عمومی با ظرفیت ۹ نفر با راننده

۱۲٫۲۲۳٫۱۲۵

ون با ظرفیت ۱۰ نفر با راننده

۱۲٫۳۹۶٫۰۹۴

مینی بوس با ظرفیت ۱۶ نفر با راننده

۱۵٫۲۲۱٫۲۵۰

مینی بورس با ظرفیت ۲۱ نفر با راننده

۱۵٫۷۹۷٫۸۱۳

اتوبوس با ظرفیت ۲۷ نفر با راننده و کمک

۲۳٫۲۹۳٫۱۲۵

اتوبورس با ظرفیت ۴۰ نفر با راننده و کمک

۲۹٫۲۸۹٫۳۷۵

اتوبورس با ظرفیت ۴۴ نفر با راننده و کمک

۳۱٫۱۳۴٫۳۷۵

به وسایل نقلیه موضوع این جدول که متعلق به بیمه گذار بوده و مخصوص جابجایی کارکنان آن باشد یا در صورتی که متعلق به مراکز آموزشی بودهه و مخصوص حمل و نقل دانش آموزان و دانشجویان باشد و نیر وسایل نقله عمومی شهری، ۲۰ درصد تخفیف داده خواهد شد.

خودروهای بارکش

حق بیمه به ریال

تا یک تن

۵٫۰۷۳٫۷۵۰

بیش از یک تن تا سه تن

۶٫۱۱۱٫۵۶۳

بیش از سه تن تا پنج تن

۷٫۷۲۵٫۹۳۸

بیش از پنج تن تا ده تن

۹٫۹۱۶٫۸۷۵

بیش از ده تن تا بیست تن

۱۱٫۵۳۱٫۲۵۰

بیش از بیست تن

۱۲٫۲۲۳٫۱۲۵

وسایل نقلیه کشاورزی، راهسازی و ساختمانی

۳٫۰۵۵٫۷۸۱

وسایل نقلیه حمل زباله و خیابان پاکن ها

۴٫۹۵۸٫۴۳۸

در صورتی که وسیله نقلیه بارکش برای حمل مواد منفجره به کار رود، ۵۰ درصد و چنانچه برای حمل مواد سوختی مایع و گازی شکل استفاده شود بیست و پنج درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.

موتور سیکلتها

حق بیمه به ریال

موتور گازی

۱٫۰۳۷٫۸۱۳

موتور دنده ای یک سیلندر

۱٫۲۶۸٫۴۳۸

موتور دنده ای دو سیلندر و به بالا

۱٫۳۸۳٫۷۵۰

شش سیلندر و بالاتر

۱٫۴۹۹٫۰۶۳

تعرفه حق بیمه آمبولانس، وسایل نقلیه ویژه حمل خون، حمل وسایل رادیولوژی و آتش نشانی، با توجه به نوع و ظرفیت آنها بر اساس تعرفه وسایل نقلیه مشابه محاسبه خواهد شد.

در مورد وسایل نقلیه ای که برای تعلم رانندگی به کار می روند، ۱۵ درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود. چنانچه از سال ساعت وسیله نقلیه بیش از ۱۵ سال گذشته باشد به ازای هر سال مازاد بر ۱۵ سال دو درصد و حداکثر ۱۰ درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.

بیمه گر موظف است هنگام صدور بیمه نامه، به ازای هر بار تخلف حادثه ساز وسیله نقلیه که طبق اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی در دوره یکساله قبل از دور بیمه نامه صورت گرفته باشد دو درصد و در مجموع ۱۶ درصد به حق بیمه مربوط اضافه نماید.

جدول درصدهای تخفیف عدم خسارت نسبت به حق بیمه متعلقه

سال

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

سال ششم

سال هفتم

سال هشتم

سال نهم و بعد

درصد تخفیف

۱۰ درصد

۱۵ درصد

۲۰ درصد

۳۰ درصد

۴۰ درصد

۵۰ درصد

۶۰ درصد

۷۰ درصد

براساس مقررات، به حق بیمه هر خودرو ۵ درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.

یک دارنده خودرو که برای دریافت الحاقیه بیمه در سال جاری به یکی از مراکز بیمه ای کشور مراجعه کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش هزینه بیمه خودروی خود انتقاد کرد و گفت: افزایش هزینه های مربوط به دریافت بیمه نامه های جدید ما را با مشکل تامین هزینه آن مواجه کرده است.

درصد افزایش حق بیمه بر اساس نوع و تعداد خسارت

خسارت

یک بار

دو بار

سه بار

چهار بار و بیشتر

مالی

۱۰ درصد

۲۰ درصد

۴۰ درصد

۸۰ درصد

بدنی

۲۰ درصد

۴۰ درصد

۶۰ درصد

۱۰۰ درصد

ارسال شده در: اخبار بیمه

Leave a Comment (۰) →