سایت نمایندگی 2159 عصاره بیمه آسیا
  • انواع بیمه های عمر و پس انداز ، حوادث شخصی ، درمان گروهی و... - نمایندگی 2159 بیمه آسیا

  • بیمه های آتش سوزی مراکز صنعتی ، غیر صنعتی ، منازل مسکونی ، مرهونات بانکی و ... - نمایندگی 2159 بیمه آسیا

  • بیمه نامه های باربری ، بیمه مسئولیت شرکت های حمل و نقل داخلی

  • بیمه نامه های خودرو ، شخص ثالث ، بدنه ، سرنشین و... - نمایندگی 2159 بیمه آسیا

اخبار

برچسب های نوشته 'بيمه نامه شخص ثالث در ماه هاي حرام'

تسهیلات بیمه کوثر در ایام محرم الحرام امکان انتقال تخفیف بیمه نامه شخص ثالث به خودرویی دیگر

هر فرد هنگام فروش خودرو، بیمه نامه شخص ثالث را نیز به همراه آن واگذار می نماید و اگر چند سال تخفیف برای رانندگی صحیح به راننده تعلق گرفته باشد به راننده ای دیگر واگذار می شود.

به گزارش ریسک نیوز،کارشناسان همیشه سعی داشتند که بیمه نامه شخص ثالث را وابسته به راننده و فرد نمایند و از تعلق آن به خودرو فاصله گرفته و در هنگام ریسک سنجی آن در واقع خطر راننده را عامل اصلی قرار دهند. البته نوع خودرو در میزان ریسک تاثیر خواهد داشت.

در گذشته و تقریبا در حال حاضر هر فرد هنگام فروش خودرو، بیمه نامه شخص ثالث را نیز به همراه آن واگذار می نماید در این حالت راننده پرخطر و کم خطر با هم تفاوت نداشته و اگر چند سال تخفیف برای رانندگی صحیح به راننده تعلق گرفته باشد به سادگی به راننده ای واگذار می شود که معلوم نیست چه ریسکی دارد.

بر اساس تبصره ماده ۱۲ تصویب نامه ریاست جمهوری باعنوان “تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث”
تبصره- در صورت انتقال قطعی مالکیت وسیله نقلیه، انتقال دهنده تا قبل از انقضای مدت اعتبار بیمه نامه می تواند تخفیف وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نقلیه ازنوع مشابه متعلق به خود یا اقارب درجه اول خود منتقل نماید. بیمه گر مکلف است سوابق تخفیف عدم خسارت وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نفلیه جایگزین انتقال داده و تخفیف مربوط را باکسر تخفیف مدت باقی مانده وسیله نقلیه منتقل شده در بیمه نامه وسیله نقلیه جایگزین اعمال نماید. حق بیمه وسیله نقلیه منتقل شده در سررسید بیمه نامه آن بر اساس سوابق بیمه گذار جدید دریافت خواهد شد.

لذا براساس این تبصره شرکت های بیمه ملزم به انتقال سوابق بیمه نامه شخص ثالث به خودروی دیگر می باشند.

ارسال شده در: اخبار بیمه

Leave a Comment (۰) →

فراخوان بیمه آسیا برای افزایش تعهدات بیمه نامه شخص ثالث در ماه های حرام

بیمه گذاران اتومبیل بیمه آسیا، با توجه به فرا رسیدن ماه های حرام برای افزایش تعهدات بیمه نامه شخص ثالث به واحد صادرکننده بیمه نامه خود مراجعه کنند.

روابط عمومی بیمه آسیا در اطلاعیه ای با تصریح لزوم افزایش تعهدات بیمه نامه شخص ثالث اعلام کرد: با توجه به فرا رسیدن ماه های حرام (رجب، محرم، ذیقعده و ذیحجه) و تعیین دیه ۱۲۶ میلیون تومانی برای ماه های حرام، ضروری است بیمه گذاران اتومبیل برای افزایش تعهدات بیمه نامه شخص ثالث به واحد صادرکننده بیمه نامه خود مراجعه کنند.
گفتنی است یکصد سرپرستی و بیش از دو هزار نمایندگی حقیقی و حقوقی بیمه آسیا در سراسر کشور آماده ارائه خدمات بیمه ای به ویژه صدور الحاقیه افزایش تعهدات بیمه نامه شخص ثالث می باشند.

ارسال شده در: اخبار بیمه

Leave a Comment (۰) →